Onze tarieven

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met forfaitaire afrekeningen op kwartaalbasis, in functie van de geleverde prestaties. Deze worden berekend op basis van de gangbare tarieven, voorgeschreven door ons beroepsinstituut.

Zo heeft de klant een duidelijk beeld van de kostprijs op jaarbasis en zijn er geen onaangename verrassingen.