Neem vrijblijvend contact op met Accobel

Contactgegevens

Accobel BV
Hoogstraat 178
9340 Lede

BTW BE 0461.857.976

Ruime parkeergelegenheid

Openingsuren

Maandag tot vrijdag (*)
8u30 - 12u15 en 13u - 17u
en op afspraak

(*) We werken met gesloten deuren op woensdag- en vrijdagnamiddag

Bestuurder
Tom Walraevens
(IAB lidnummer: 9081 2N71)
Uw persoonsgegevens worden door Accobel bv verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op privacy@accobel.eu. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op deze pagina.