Starters en groeibedrijven

• Wij trachten u wegwijs te maken in de wereld van het ondernemerschap, met bijzondere aandacht voor de geschikte ondernemingsvorm

• Het vervullen van uw administratieve aanmeldingen en verplichtingen

• Bijstand bij de opmaak van het financieel plan nodig bij de oprichting van uw vennootschap

• Evaluatie van investeringsprojecten

• Begeleiding bij financieringsaanvragen