Managementadvies

Wij staan de ondernemer bij met raad en daad als het gaat om:

• De jaarafsluiting en de keuze van de meest opportune resultaatsbestemming
• Optimalisatie vennootschapsbelasting – personenbelasting
• Tussentijdse situatieanalyses
• Evaluatie van investeringsprojecten
• Begeleiding bij financieringsaanvragen
• Overnames en overlatingen
• Haalbaarheidsstudies
• Vragen omtrent uw sociaal statuut (uw sociaal verzekeringsfonds), de loonadministratie van uw medewerkers (via uw erkend sociaal secretariaat) en andere diensten waar wij als tussenpersoon kunnen optreden
• …